Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych
Informacja o monitoringu
Plan pracy biblioteki szkolnej
  Regulamin Biblioteki Szkolnej
  Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  Plan Pracy Szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Wietrznie
  Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wietrznie
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2019/2020
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIETRZNIE
Procedury postępowania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie zajęć prowadzonych w szkole.
Procedury nauczania zdalnego
Share