Pedagog

Informacje od PEDAGOGA SZKOLNEGO:

Poradnik „Bezpieczne wakacje”

Wybór szkoły ponadpodstawowej to odpowiedzialna i ważna decyzja. Może zaważyć na całym Twoim późniejszym życiu. Dlatego decyzję tę musisz podjąć rozważnie. Czym więc powinniście się kierować podejmując tak ważną decyzją? Czytaj dalej >>>>

Informacje o Korona – Virus >>>>

Jak prawidłowo pracować z komputerem? >>>>

Kartki na gwoździu >>>>

Prezentacja – Jak wzmocnić poczucie bezpieczeństwa dziecka w trakcie zamknięcia szkoły

Wsparcie dziecka w domu


Zapraszam do zapoznania się z Programem promocji zdrowia psychicznego.

Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Angielska Fundacja Partnership for children,która od lat oferuje program dla dzieci „Przyjaciele Zippiego” opracowała zestawy ćwiczeń, które mogą być wykorzystywane w domu z dziećmi by wzmocnić ich odporność psychiczną.

www.pozytywnaedukacja.pl


 

Share