Logopeda

Informacje LOGOPEDY SZKOLNEGO:

Jak rozwijać w dziecku pasję do czytania

Jestem przygotowana! Wskazówki przed egzaminem

Dzień powszedni dyslektycznego dziecka

Instrukcja obsługi mózgu

Dialog rodzica ze światem. Subiektywne rozważania o życiu z dysleksją

Dwugłos w sprawie dyskalkulii

Ćwiczenia relaksacyjne Jacobsona – sposobem na stres

Zapytaj eksperta – Brak motywacji

Zapytaj eksperta –  Jak pomóc synowi w odrabianiu lekcji?

Jak oswoić ułamki, czyli matematyka w domu

Pakiet ćwiczeń usprawniających czytanie i pisanie

Niełatwo być rodzicem dziecka z dysleksją

Okiem terapeuty

Odraczanie obowiązku szkolnego

Nauka ortografii z wykorzystaniem kolorów

Test pozwalający ustalić odpowiadający ci styl uczenia się

Część motoryczna narządu głosowego

Prawidłowy rozwój mowy i języka

Anatomia i fizjologia narządu słuchu

Budowa narządu głosowego

Alfabet Heronymusa Lorma

Analizator wzrokowy. Ćwiczenia sfery wzrokowej.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

 

Share