Historia szkoły

Ważniejsze informacje związane z historią szkoły w Wietrznie

1893 Wzniesienie budynku zwanego dzisiaj „starą szkołą” .
W budynku mieściły się dwie klasy lekcyjne i mieszkanie socjalne kierownika szkoły z rodziną.

1.05.1963 Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego.
Duże zasługi w budowie tej szkoły miał jej kierownik – Józef Kopacz.

1969 Budowa ganku od strony południowej.

1976 – 1983 Szkolny Punkt Filialny Zbiorczej Szkoły w Łękach Dukielskich.
W tych latach zarządca pełnił funkcję kierownika punktu filialnego.
Do roku 1973 zarządca to kierownik szkoły, od 1.09.1973 – dyrektor szkoły.

1984 Rozpoczęcie remontu starego budynku szkolnego

16.09.1992 Oddanie do użytku remontowanego budynku „starej szkoły”

1993 Wymiana pokrycia na dachu „starej szkoły”.

1994 1997 Wykonanie dachu na nowym budynku szkolnym.

1997 Pierwszy komputer w szkole.

Pierwsza sieć komputerowa zastała wykonana w roku 1999

1.09.1999 Koniec ośmioklasowej szkoły podstawowej – wprowadzenie gimnazjum.
Na terenie naszej gminy zostają powołane zespoły szkół.

8.11.1999 Powołanie Szkolnego Koła Caritas Jego opiekunką została pani Kazimiera Pęcak, obecnie funkcję tę sprawuje również pani Maria Grzegorczyk .

12.02.2000 Centralne ogrzewanie w nowym budynku szkoły Wówczas funkcję dyrektora sprawuje pan Jan Marszał.

14.01.2005 Obchody pięciolecia Szkolnego Koła Caritas W uroczystościach udział wzięli: przedstawiciele władz gminnych i oświatowych, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej – ks. Prał. Marian Bocho, duszpasterz Szkolnych Kół Caritas – ks. Paweł Biernat.

DYREKTORZY SZKOŁY W WIETRZNIE
na podstawie książki Jerzego Malinowskiego pt.
„Z przeszłości naszej Wietrzno”

• Kamiński z Tarnowca
• Wiatr
• Boczar Stanisław (przełom XIX/XXw.)
• Bątowska Waleria
• Bączewski Stefan
• Zarzycka (przed i w czasie I wojny światowej)
• Kmetko Michał
• Mercik Elżbieta
• Szwarcykówna Wanda
• Czaja Bronisław (okres okupacji)
• Wilhelm Edward
• Cieplik (?)
• Zygmunt Franciszek
• Helena Farowa (do 30.06.1954)
• Kopacz Józef (1.09.1954 – 31.08.1973)
• Kopacz Maria (1.09.1973 – 31.08.1980)
• Helena Bek (1.09.1980 – 30.04.1990)
• Czekaj Andrzej (1.05.1990 – 31.09.1992)
• Marszał Jan (1.09.1992 – 31.12.2004)
• Pęcak Kazimiera (1.01.2005 – 31.08. 2007)
• Twardzik Arkadiusz (1.09.2007 – 31.08.2010)
• Leń Jolanta (1.09.2010 – 31.04.2017)
• Mastej Bożena (1.05.2017 – nadal)

Share