Pasowanie na zerówkowicza.

Dzień 8 listopada 2019 r. pozostanie na długo w pamięci dzieci z zerówki i ich najbliższych. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza tak ważna dla nich uroczystość – pasowanie na zerówkowicza. To pierwszy ich krok ku samodzielności. W uroczystości wzięły udział klasy: I, II i III, rodzice, nauczyciele, p. Dyrektor i ks. Proboszcz. Ceremonia rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia części artystycznej. Dzieci stanęły na wysokości zadania i z wielkim zaangażowaniem prezentowały swoje umiejętności. Były piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe i tańce. Zgromadzeni goście nagrodzili małych artystów brawami. Po części artystycznej nadszedł czas pasowania. Pani Dyrektor Bożena Mastej dokonała tego za pomocą dotknięcia „magicznym ołówkiem” każdego ucznia. Dzieci w odświętnych strojach obiecały: zgodnie się bawić, słuchać pani i rodziców, pomagać kolegom i pilnie się uczyć. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia wszyscy otrzymali dyplomy oraz upominki. Po pasowaniu i pamiątkowych zdjęciach odbyła się słodka uczta przygotowana przez rodziców. Wszystkim zerówkowiczom życzymy sukcesów, niech zapał do zabawy i nauki trwa w nich przez cały szkolny czas – życzy Dyrekcja i wychowawca.

Share