Nasza Niepodległa!

Jak każdego roku, i tym razem uczniowie naszej szkoły uczcili rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  Cała szkolna społeczność odśpiewała „Mazurek Dąbrowskiego”, a następnie wystąpiła grupa uczniów. Przygotowali montaż słowno-muzyczny upamiętniający wydarzenia z historii naszego państwa i narodu. Rok 2019 to rok kilku okrągłych rocznic – 80 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa, 75 lat temu Armia Krajowa zorganizowała Powstanie Warszawskie, 30 lat temu Polska odzyskała niepodległość „po raz drugi” – wyzwoliła się z komunizmu. Te wszystkie wydarzenia swoim występem przypomnieli nasi młodzi artyści. Skłonili widzów do refleksji, gdyż z ich ust padły pytania: „Czy jesteśmy świadomi, komu zawdzięczamy wolność?”, „Czy myślimy czasem o tych, którzy nam tę wolność zapewnili?”, „Czy jesteśmy im wdzięczni?”

Aby przypomnieć bohaterów walk o wolność Polski, uczniowie z kółka teatralnego ubrani w wojskowe mundury przedstawili również krótki apel pamięci pod hasłem: „Myśleli o tobie umierając, pamiętaj o nich żyjąc”. Zwrócili w nim szczególną uwagę na swoich przodków – mieszkańców Wietrzna, którzy narażali swoje zdrowie i życie w I i II wojnie światowej.

Jan Paweł II powiedział: „Wolność jest w niebezpieczeństwie tam, gdzie ludzie ograniczają swe spojrzenie tylko do kręgu własnego życia i nie są gotowi angażować się bezinteresownie na rzecz innych.” Źródłem naszej wolności jest więc bezinteresowne zaangażowanie tysięcy ludzi, którzy często poświęcali wszystko, co najcenniejsze – swoje bezpieczeństwo, zdrowie, szczęście rodzinne, dobytek, życie i szli walczyć. Dla nas.

Pamięć o nich jest naszym obowiązkiem!

Share