Pasowanie 2019

W czwartek 31 października 2019 roku w sali gimnastycznej SP Wietrzno odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły pani Bożeny Mastej, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistek. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego również powitali swoje młodsze koleżanki w ciepłym i miłym nastroju. Uczennice klasy pierwszej przedstawiły program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, recytatorskie oraz wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dziewczynki ślubowania oraz pasowanie na uczennice, którego dokonała dyrektor szkoły. W ten sposób pierwszoklasistki zostały oficjalnie włączone do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Wietrznie.

Na zakończenie wszystkie uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy i znaczki. Nie zabrakło też upominków i słodkości. Do grona społeczności szkolnej wstąpiło sześć dziewczynek. Naszym najmłodszym uczennicom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

Fotki >>

Share