Projekt edukacyjny „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z PRZYRODY

Zajęciami objętych było 10 uczniów z klasy IV i V. Spotkania (w liczbie 30 godzin) odbywały się raz w tygodniu. Ich celem było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze przyrodniczym poprzez stosowanie na zajęciach eksperymentów i obserwacji oraz wdrażanie postaw badawczych u uczniów. Program zajęć był skierowany dla uczniów , którzy interesują się naukami przyrodniczymi i chcą poszerzać swoje wiadomości w tym zakresie. Najciekawsze dla dzieci okazały się zajęcia na których wykonano proste doświadczenia fizyczno – chemiczne oraz eksperymenty biologiczne takie jak dotyczące właściwości powietrza i  wody, fermentacji drożdży, pobierania wody przez rośliny, dyfuzji, elektryzowania, magnetyzmu czy rozszerzalności cieplnej.  Uczniowie mieli okazję określić problem badawczy, zapisać obserwacje, wynik doświadczenia i wyciągnąć wnioski. Uczniowie samodzielnie wykonywali preparaty świeże i obserwowali je pod mikroskopem. Uzupełniali karty pracy przygotowane przez nauczyciela  Zajęcia spełniły swoją rolę, cele zostały osiągnięte, co potwierdziły przeprowadzone testy pomiaru. Sprzyjała temu praca w mało licznej grupie.

Galeria foto >>>

                                             Nauczyciel prowadzący: Krystyna Bargieł

Share