Zajęcia rozwijające z przyrody

Projekt edukacyjny „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla  i Jaśliska”

– ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z PRZYRODY-

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów prowadzone były raz w miesiącu. Łącznie odbyło się 6 spotkań (30 godzin). W projekcie uczestniczyło 10 osób.

Celem zajęć było rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych uczniów związanych  z przyrodą, poprzez aktywne formy samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

Uczestnicy projektu mogli trenować i rozwijać własną aktywność poznawczą.

Dzieci systematycznie uczęszczały na zajęcia i chętnie brały w nich udział.

Wykorzystano szereg pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

Praktyczny wymiar wiedzy o przyrodzie został osiągnięty poprzez umożliwienie rozwoju umiejętności typowych dla dyscyplin przyrodniczych oraz umiejętności ponadprzedmiotowych, określanych mianem kompetencji kluczowych, takich jak: uczenie się, współpraca współdziałanie, poszukiwanie i porządkowanie informacji, myślenie i doskonalenie się. Ważniejsze od przekazywania wiedzy było wyposażenie uczniów w umiejętność jej zdobywania, co osiągnęliśmy poprzez działalność badawczą.

 

Prowadząca zajęcia: Agnieszka Giemza-Marek

Więcej fotek >>>

 

Share