Rekolekcje

W naszej epoce XXI wieku coraz silniejszy jest wpływ sekularyzmu na sumienia ludzkie, a z drugiej strony powszechnie odczuwa się silną potrzebę spotkania z Panem Bogiem w Kościele. Oby nie zabrakło dziś i nam możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie. To słuchanie dokonuje się na rekolekcjach. W naszej Szkole również odbyły się rekolekcje szkolne w połączeniu z rekolekcjami parafialnymi. Konferencje wygłaszał nam ks. Łukasz Mroczek – wikariusz z parafii Dukla Fara. Nasza szkoła mogła uczestniczyć tez we Mszach Świętych, Drodze Krzyżowej i mieliśmy możliwość obejrzenie filmu rekolekcyjnego. Dziękujemy bardzo Panu Bogu za te dni szczególne dni.

Relacja foto >>

Share