Dzień Papieski

26 października uroczystym apelem obchodziliśmy XVIII Dzień Papieski, który  nasze rozważania i działania koncentrował wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W bieżącym roku przeżywaliśmy 60. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły. To 4 lipca 1958r. papież Pius XII mianował ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, a 28 września 1958 roku została udzielona Karolowi Wojtyle sakra biskupia.

W tym roku obchodziliśmy także rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego – działo się to pamiętnego 16 października 1978 roku. Dzień Papieski przeżywaliśmy też  w radosnej atmosferze związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Program słowno – muzyczny,  którego tematyka była związana z hasłem tegorocznego XVIII  Dnia Papieskiego: „Promieniowanie ojcostwa” przygotowali  uczniowie kl. II, VI, VII i III Gimnazjum. Wszyscy uczniowie naszej szkoły  spotkali się na holu szkolnym o godz. 8:45. Apel rozpoczęto odśpiewaniem pieśni „ABBA” potem nastąpiły wspaniałe recytacje, które ukazywały wyjątkowość osoby Św. Jana Pawła II jako człowieka i papieża. Na koniec uczniowie klasy III zaśpiewali ulubioną pieśń papieża „Barkę” jako podziękowanie dla Tego, który zawsze nam wskazywał drogę ku temu, co dobre i piękne.

Share