Egzamin gimnazjalny

W dniach 18, 19, 20 kwietnia 2018r. uczniowie klasy trzeciej Gimnazjum przystąpili

do egzaminu gimnazjalnego według następującego harmonogramu:

18.04.2018r.–  część humanistyczna (historia i wos oraz język polski)

19.04.2018r. – część matematyczno – przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze oraz  matematyka)

20.04.2018r. – język obcy (5 uczniów zdawało język angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym i dwie uczennice język niemiecki na poziomie podstawowym).

Według opinii uczniów testy egzaminacyjne nie były łatwe.

Wyniki egzaminu zostaną podane w ostatnim tygodniu nauki w bieżącym roku szkolnym, a zaświadczenia uczniowie odbiorą wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum 22.06.2018r.

Mamy nadzieję, że wyniki tego egzaminu, które poznamy w czerwcu, spełnią oczekiwania uczniów i nauczycieli.

Share