INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Czwartego września 2017 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Był to dzień wyjątkowy z kilku powodów:

  • po pierwsze nowym dyrektorem szkoły jest pani mgr Bożena Mastej,
  • spotkaliśmy się 4. a nie 1. września, mieliśmy więc dłuższe wakacje,
  • znów Gimnazjaliści stali się integralną częścią naszej szkoły,
  • korytarz górny został poszerzony, a obie szkoły odremontowane,
  • kadra pedagogiczna powiększyła się o nowe osoby: Dominika Aszklar – logopeda, Augustyn Bozentka – język niemiecki, Angelika Doniek – język angielski, Monika Drajewicz – fizyka, Jarosław Drobiniak – informatyka, Agnieszka Kuliga – matematyka, Małgorzata Klein Krukierek – pedagog szkolny, Katarzyna Majchrzak – plastyka, Magdalena Sobolewska – wychowawca świetlicowy oraz Sławomir Walczak – wychowanie fizyczne,
  • oba budynki szkolne i wszystkie pomieszczenia uroczyście poświęcił ksiądz Ireneusz Wójcik.

Najpierw spotkaliśmy się w kościele na porannej mszy świętej, aby umocnieni siłą z góry z uśmiechem stawić czoło nowej rzeczywistości. Później odśpiewaliśmy hymn państwowy, wysłuchaliśmy części artystycznej, którą przygotowała młodzież szkolna pod kierunkiem pani Katarzyny Dziadowicz. Następnie wysłuchaliśmy przemówienia pani Dyrektor. Nie zabrakło nawiązań do rocznic wrześniowych oraz troski o bezpieczeństwo w szkole i poza nią. Na koniec uczniowie spotkali się z wychowawcami klas.

Przed nami wszystkimi nie tylko wysiłek umysłowy, ale również kontynuacja przyjaźni. Zatem z nadzieją wkraczamy w rok szkolny 2017/18!

Słowa Pani Dyrektor skierowane do społeczności szkolnej:

UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, RODZICE!

Wisława Szymborska nasza współczesna poetka, laureatka literackiej Nagrody Nobla powiedziała kiedyś: „Każdy przecież początek to tylko jakiś ciąg dalszy…” Oczywiście trudno się z tymi słowami nie zgodzić. Jednakże każdy rok szkolny, mimo że rozpoczyna się podobnie, to zawsze budzi ciekawość – jaki będzie?

Będzie taki, jak to sobie zaplanujemy i jak konsekwentnie będziemy ten plan realizować! Proszę, aby każdy uczeń, rodzic i nauczyciel zaplanował na ten najbliższy rok szkolny dla siebie i dla ludzi, z którymi się spotyka, dużo uśmiechu, życzliwości, wyrozumiałości, zapału, wyobraźni, ale także chęci poznania czegoś nowego.

Pamiętajmy o słowach Tadeusza Kościuszki: „Pierwszy krok do zwycięstwa – to poznać się na własnej sile”. Uwierzmy w siebie, systematycznie podejmujmy wysiłek, a sukces nas nie ominie.

Ponadto życzę:

  •  całemu gronu pedagogicznemu – sukcesów, awansów, satysfakcji z wykonywanej pracy,
  •  uczniom – jak najlepszych wyników i wielu sukcesów,
  •  rodzicom zaś – cierpliwości i zadowolenia z dzieci oraz owocnej współpracy ze szkołą.

 

                                      Bożena Mastej

Share